BÖCKER

Här finner du BÖCKER, FÖRELÄSNINGAR, KURSER online och live för att träna upp förmågan att sätta färg på arbetslivet - öka energin & kreativiteten.

Båda böckerna finns på WWW.PROVLAS.SE

https://www.provlas.se/?s=s%C3%A4tt+f%C3%A4rg  

https://www.provlas.se/famna-feminint-ledarskap/

+ 46 (0)702 78 11 79

johanna.wallin@newparadigmcoaching.se