OM Johanna Wallin

Viktiga samarbeten för att kunna ta större uppdrag, även internationella, sker  i företaget ElevateWork - ett globalt nätverk av erfarna internationella process- och mötesledare, samtalsledare. 


För att kunna arbeta individuellt med all ledamöter i till exempel en hel styrelse eller ett  management team samarbetar Johanna med mentorer och coacher specialicerade på Emotional Fitness coaching och The Institute for Women Centered Coaching, Facilitation and Leadership


Specifik kunskap - med 30 års erfarenhet av Emotional Fitness träning för aktiehandel, onlinekurs GreeBee.online

VAD ÄR NEW PARADIGM COACHING?


Förändra ditt ledarskap och sen ditt företag - det börjar med dig!

Johanna erbjuder mentorskap, coaching och processledning med utgångspunkt i Emotional Fitness och Women Centered Coaching Facilitation och Leadership. För att skapa de affärsmodeller och den gemenskap ni önskar på jobbet behövs vilja och förmåga att förändras. Det startar med din trygghet, tillit och mod att prova nya saker. Med Johannas hjälp ökar förmågan att hantera osäkerhet,  du bli bekvämare med att inte ha kontroll och få ett mer balanserar förhållningssätt till sårbarhet.

Förändring är roligt när man är känslomässigt vältränad! 


AFFÄRSMODELLER SOM STÖTTAR UTVECKLING

och GÖR SKILLNAD FÖR GEMENSKAPEN

New Paradigm Coaching arbetar på tre parallella nivåer - ledarskap, organsiationsutveckling och kulturförändring. Vi startar med att träna dig som redan är i ledande position i Emotional Fitness så du kan kommunicera den förändring du ser behövs. När de rätta frågorna kan ställas och det ekonomiska, känslomässiga utrymmet  finns - då är det dags att bjuda in resten av gruppen/företaget för att ni tillsammans ska skapa er framtid. 


EMOTIONAL FITNESS ÖKAR FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA INIFRÅN & UT

Att introducera något nytt kan innebära en rolig men kaotisk och förvirrande tid för alla inblandade. Med enkla verktyg stöttas ni alla att öka uppmärksamhet på känslorna och dess effekt på beslut. Ni lär er ett nytt språk, förmåga att namnge det som sker på många nivåer i situationen. Detta gör det enklare att be om och få den hjälp ni som individer och företaget behöver. Allt för att kunna njuta av förändringsresan ni är på.  

Välkommen med din förfrågan på +46 (0)702 78 11 79.

VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Om du är en KLOK, GENERÖS, KÄNSLIG och KREATIV person som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt? Då är du antagligenockså något av en DISRUPTER och PIONJÄR. Kanske du upplevt att förutsättningar inte alltid finns för de talanger du har eller förändringar du upplever behöver genomföras inom de nuvarande strukturerna du arbetar i? Kanske saknar du en kultur med utvecklingsorientering, där misstag verkligen blir till lärande och där villighet att prova nytt finns?


Johanna Wallin har som högkänslig, kreativ och kvinna funnit att det både saknas förståelse för känslors påverkan på våra beslut och strukturer som kan hantera exprimenterande samt ger tid för reflektion och återhämtning när förändring sker i hög takt . Hon vill bidra med verktyg som gör skillnad för att du modigt, flexibelt och uthålligt  ska kunna leda företag in i framtiden, Emotional Fitness för att våga förändras och vara kreativ och Women Centered Coaching och Facilitation för att skapa de strukturer som behövs för att alla ska kunna bidra. 


Kanske kommer du till jobbet med mycket energi och framåtanda vilket andra kan uppfatta som attraktivt, till en början. Men när ditt arbete börjar påverka dem blir klimatet hårdare och det som från början var positivt blir ett problem. Johanna har skrivit boken Sätt färg på ditt arbetsliv med en modell för att återkommande kunna justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen - 6C-sprialen.


Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan du kontinuerligt justera ert arbete för att få det att flyta smidigt, vara roligt och lönsamt på vägen mot målet. 

BAKGRUND 


Ett kreativt ledarskap är till sin natur innovativt. 

Johanna startade sin karriär som ingenjör men där  förutsättningarna fanns inte plats att utveckla den sociala och kreativa talang hon har. Därför valde hon att gå vidare inom konsten, utvecklades kreativit i ett  konstnärsskap och drev parallellt ett galleri på gården där hon bor.  Erfarenheterna från dessa olika branscher är grunden i den förståelsen Johanna har för vad som behövs för en hällbar vardag med företagande och ledarskap. 


VISION


Att ge fler verktyg att leda företag genom tider med stor osäkerhet, med många stärkt tillit till den egna förmågan att bidra till andra. Att träna fler ledare att bli redo att anta mer komplexa och större utmaningar med glädje och framtidstro. 


INTENTION 


Att du ska kunna förändra dina föreställningar om dig själv, Livet så att du kan skapa de samarbetsformer och en företagskultur som du behöver för hållbarhet inifrån och ut.

VIKTIGA SAMARBETSPARTNER